Fix Your Fatigue: 5 Steps to Regaining Your Energy

£8.495
FREE Shipping

Fix Your Fatigue: 5 Steps to Regaining Your Energy

Fix Your Fatigue: 5 Steps to Regaining Your Energy

RRP: £16.99
Price: £8.495
£8.495 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

I appreciated how it jumps straight into offering practical and applicable advice, that avoids too much jargon or focus on the author’s own back story (which many similar books are bloated with).

Karina encourages readers to focus on increasing the volume of prebiotic (a form of dietary fibre) and probiotic (live micro-organisms found in foods such as yogurt) foods.

Have as many fermented foods as you can tolerate, chew more mindfully so your food is broken down sufficiently and apply stress reduction techniques such as diagrammatic breathing to reduce the likelihood of having a stressed out tummy to also soothe your vagus nerve. Most purchases from business sellers are protected by the Consumer Contract Regulations 2013 which give you the right to cancel the purchase within 14 days after the day you receive the item. Autorka funduje czytelnikom masę cennych wskazówek, ważnych zmian, których stopniowe wprowadzanie dość szybko przyniesie pożądane efekty. Karina Antram w niebywale przystępny, ale rzetelny sposób pokazuje, jak metodą małych, możliwych do zrealizowania kroków, pokonać ciągłe zmęczenie i odzyskać zdrowie.

We don’t share your credit card details with third-party sellers, and we don’t sell your information to others. Bezsprzecznie, ta wartościowa publikacja pomoże pożegnać chroniczne zmęczenie, odzyskać dawną energię, a tym samym polepszyć jakość życia! Karina says: ‘I realised that everything I thought I was doing right and everything I thought was healthy, wasn’t. Wszystkie zagadnienia nakreślone zostały bardzo lekkim, przyjemnym piórem, dzięki czemu nie otrzymaliśmy oschłego, niezrozumiałego podręcznika, ale błyskotliwą, fascynującą lekturę, skierowaną konkretnie do nas.

Dzięki tym opowieściom, publikacja przestaje być zwykłym poradnikiem, silnie angażuje czytającego i daje nadzieję, że wprowadzając opisane kroki, pomału uda mu się pokonać ten rozległy problem.  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop